bannerProjecten
bannerProjecten

Project ondersteuning School
Wij hebben in november 2020 een jaarlijks terugkerende subsidie mogen ontvangen van de gemeente Deventer om internationale projecten te ondersteunen.

Wij als stichting hebben daardoor een groot scholencomplex kunnen adopteren. 
Deze school (College des Soeurs des Saints Coeurs - Bauchrieh) in oost Beiroet heeft +/- 2500 leerlingen. 

Groepsfoto met kids school 04 22

In Libanon is het onderwijs anders ingericht als bij ons, daar gaat een kind naar 1 school en doorloopt daar de kleuter, lager en het voortgezet onderwijs, na het behalen van zijn diploma kan hij mogelijk verder studeren aan een universiteit.
Deze school zelf heeft als gevolg van de explosie op 4 augustus 2020, erg veel schade opgelopen aan haar 5 schoolgebouwen een bedrag van bijna € 300.000 euro. Dat is echter niet iets waar wij als stichting de reddende hand mee kunnen bieden. 

Maar omdat volgens ons kinderen de toekomst zijn, zijn er nu juist weer veel mogelijkheden om initiatieven te kunnen ontplooien.

LOPENDE ACTIE:
mei 2021
in het voorjaar zijn wij in samenwerking met de school aan het bekijken hoe we op korte termijn kunnen helpen met de reparatie of vervanging van het datanetwerk.
Dit datanetwerk is door de explosie zwaar beschadigd, en behoeft reparatie.
Wij zijn in samenwerking met een Universiteit en de firma Sourceware aan het onderzoeken of wij de 5 schoolgebouwen kunnen gaan voorzien van een draadloos datanetwerk door middel van Accesspoints, zodat de school weer een functionerend datanetwerk krijgt.
Met deze actie kan de school de komende jaren weer vooruit.

school 850 5 cr

9 augustus 2021
Na ons bezoek van vandaag zijn we tijdens de gesprekken en de rondgang door de gebouwen tot het volgende plan gekomen. Het betreft in eerste instantie de levering en aanleg van de gesponserde tweedehands hardware zoals Accesspoints en computer Switchen.  Daarnaast moet er nieuw aan te leggen glasvezel bekabeling tussen de Switchen en koperbekabeling naar alle Accesspoints komen. Alle tweedehands hardware krijgen wij ter beschikking gesteld van een Universiteit. 
We zijn nu druk bezig in samenwerking met de Universiteit en de firma Sourceware om alle plannen uit te werken.
Dit houdt ondere andere in werktekeningen maken voor de bekabeling zodat er daar al begonnen kan worden met de voorbereidngen, denk aan het boren door vloeren en muren. Het inventariseren van alle benodigde apparatuur en het klaar maken voor verzending naar Libanon.

27 november 2021
Vandaag is de container met daarin ondere andere de hardware voor de school onderweg (zie ons weblog).
Er zitten HP-core switchen, Access Points, een Patchkast, 8 stuks 65 inch TV-schermen en nog ontzettend veel andere materialen die we hard nodig hebben als we gaan installeren.

11 februari 2022
Alle 4 de glasvezelkabels worden afgemonteerd en klaar gemaakt voor verzending.
dankzij mijn collega (Hakim) Abdelhakim Mourabit Ouariagli zijn alle glasvezelkabels afgelast op de LC en SC glasvezelconnectoren en daarna gemeten.

glasvezell 850 2glasvezell 850

23 februari 2022
De container met daarin de hardware voor het netwerk van de school is vrijgegeven door de douane en komt aan bij de school (zie ons weblog)

20 maart 2022
een pallet met daarop de glasvezelbekabeling, 3 stuks 19 inch switchen, een complete computer, +/- 40 access Points met bevestigngsbeugels, data connectoren RJ45 en divers ander materiaal.
is vandaag afgegeven op Schiphol en wordt per vrachtvliegtuig verzonden naar Rafik Hariri International Airport.
nou maar hopen dat het op tijd vrij gegeven wordt door de douane zodat wij 31 maart kunnen vertrekken.

glasvezell 850 7glasvezell 850 3

31 maart 2022
De laatst gestuurde pallet met laatste materialen is vrijgegeven door de douane, dus we kunnen.
Na vele maanden van voorbereiding en diverse overleggen met de school is het dan eindelijk zover, vandaag gaan we met ons drieën, Bart Timmermans, Bartina Vader en ondergetekende naar Beirut.
Naast onze standaard bagage hebben we nog ongeveer aan 25 kilo ‘last moment’ materiaal bij ons.
Het was eigenlijk de bedoeling om dat met een container mee te sturen maar vanwege de wereldwijde problemen met goederenvervoer hebben we het nu zo opgelost.
We gaan de definitieve voorbereidingen opstarten zodat als aankomende zondag de overige medewerkers aankomen we maandag kunnen gaan beginnen met de aanleg van de infrastructuur van het nieuwe draadloze netwerk voor de school.
De komende week starten we met de aanleg van de 4 stuks glasvezelkabel om de diverse switchen met elkaar te verbinden die in de 4 gebouwen opgesteld gaan worden.
Vanuit de MER-ruimte in gebouw B gaan er 2 glasvezelkabels naar diverse gebouwen.
Één gaat er naar gebouw A, de adere gaat naar de SER-ruimte in gebouw D.
Vanuit de SER-ruimte in gebouw D, gaat er één glasvezelkabel naar gebouw C, waar ook een switch komt.
In gebouw A komt er ook nog een extra switch die ook aangesloten wordt door middel van een glasvezelkabel.
Daarnaast gaan we de Main Equipment Room (MER-ruimte) in gebouw B en de Satelite Equipment Room (SER-ruimte in gebouw D inrichten.
Wanneer dat klaar is, worden de diverse switchen en wifi-controllers softwarematig aan de bestaande Servers gekoppeld.
Ook plaatsen we een computer voor het beheer en onderhoud van het Wifi-netwerk in de MER-ruimte.
Deze computer wordt ook gebruikt om vanuit Nederland te kunnen communiceren met het datanetwerk, zodat er ondersteuning gegeven kan worden als daarom gevraagd wordt vanuit de school.

Mocht er dan nog tijd over zijn, starten we met de aanleg van het kopernetwerk ten behoeve van de nog te plaatsen Access Points.
Het overgrote deel daarvan zal aangelegd en geplaatst moeten gaan worden door de medewerkers van de school zelf.

Het plan voor de komende maanden is als volgt:
Vanuit de MER-ruimte in gebouw B gaan er datakabels voor alle Access points op alle verdiepingen.
In gebouw A gaan er vanuit beide switchen datakabels voor alle Access Points op alle verdiepingen, daarnaast komt er databekabeling voor de vaste computers die staan bij de administratie en in de bibliotheek.
Vanuit de SER-ruimte in gebouw D gaan er datakabels naar alle Access Points en er gaan kabels naar gebouw E voor de daar geplaatste Access Points.
En als laatste gaan er vanuit de switch in gebouw C, datakabels naar alle Access Points op alle verdiepingen.
Uiteindelijk zal er 500 meter glasvezelbekabeling liggen, 7,5 kilometer Cat 6 en Cat 6a datakabel, 2 stuks wifi-controllers, meer dan 170 stuks Access Points, een 2-tal Core Switchen en 3 stuks andere 19” switchen.
Daarnaast een extra Patchkast ten behoeve van de SER-ruimte.
De school zorgt voor alle 230V voedingen die er op de diverse plekken moeten komen.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om onze sponsors te bedanken.
Zonder hun hulp en support was dit project nooit mogelijk geweest:


Easy-Shipping,   Sourceware,   Universiteit Utrecht,   Dr. Aletta Jacobs College,   CK Tekenbureau,   Gemeente Deventer  en de vele donaties die we mochten ontvangen.

U begrijpt dat uw donatie nog steeds zeer welkom is. NL64 INGB 0007 6493 55 tnv Actie Beirut

Siem Kersten