bannerProjecten
bannerProjecten

Project ondersteuning School                              
(UPDATE 28 oktober 2022)

We hebben in november 2020 een jaarlijks terugkerende subsidie mogen ontvangen van de gemeente Deventer om internationale projecten te ondersteunen.
Wij als stichting hebben daardoor een groot scholencomplex kunnen adopteren. 
Deze school (College des Soeurs des Saints Coeurs - Bauchrieh) in oost Beiroet heeft +/- 1500 leerlingen. 

Groepsfoto met kids school 04 22

In Libanon is het onderwijs anders ingericht als bij ons, daar gaat een kind naar 1 school en doorloopt daar de kleuter, lager en het voortgezet onderwijs, na het behalen van zijn diploma kan hij mogelijk verder studeren aan een universiteit.
Deze school zelf heeft als gevolg van de explosie op 4 augustus 2020, erg veel schade opgelopen aan haar 5 schoolgebouwen een bedrag van bijna € 300.000 euro. Dat is echter niet iets waar wij als stichting de reddende hand mee kunnen bieden. 

Maar omdat volgens ons kinderen de toekomst zijn, zijn er nu juist weer veel mogelijkheden om initiatieven te kunnen ontplooien.

LOPENDE ACTIE:

7 oktober 2022 
Erik, Gerhard, Bartina en ik zijn aangekomen in Libanon.
Dankzij onze twee geweldige chauffeurs Tony en Elie, die ons elke dag veilig door chaotisch Beiroet hebben gereden.

school najaar 850 12
Kwamen wij elke ochtend op de school en soms in de late avond weer terug in het klooster.
Waarvoor onze welgemeende dank.

We slapen de komende week in het klooster/ ziekenhuis van het SSCC Notre Dame in Beiroet.

school najaar 850

De komende week starten we met de aanleg van de 5 stuks glasvezelkabel om de diverse switchen met elkaar te verbinden die in de 4 gebouwen opgesteld gaan worden.
Vanuit de MER-ruimte in gebouw B gaan er 3 glasvezelkabels naar diverse gebouwen.

school najaar 850 3school najaar 850 9school najaar 850 2

Één gaat er naar gebouw A, de tweede gaat naar de SER-ruimte in gebouw D, ten slotte gaat de laatste kabel naar gebouw C begane grond.
Vanuit de SER-ruimte in gebouw D, gaat er één glasvezelkabel naar gebouw C op de 2e verdieping, waar ook een switch komt.
En de laatste glasvezelkabel komt tussen de switchen in gebouw C, te weten vanaf de 2e verdieping naar de begane grond.
Er is deze week hard gewerkt om alle gestelde doelen te kunnen halen, gelukkig is de interne mens daarbij niet vergeten.

school najaar 850 5school najaar 850 4school najaar 850 6

Op vrijdagochtend de 14e kon Bart Timmermans vanuit Nederland het complete netwerk benaderen en is dit gedeelte van het project tot een goed einde gebracht.

school najaar 850 21

school najaar 850 11school najaar 850 8school najaar 850 10

school najaar 850 13school najaar 850 14

Dit betekend nog niet dat we klaar zijn, in de container die nu onderweg is naar Beiroet zitten onder andere 3 kleinere patchkasten die in Gebouw A en in gebouw C geplaatst moeten worden.
Daarnaast komen er nog een paar glasvezelpanelen bij, zodat de glasvezelbekabeling op de juiste manier afgemonteerd kan worden.
Vrijdagmiddag hadden we bezoek van de Nederlandse Ambassadeur Mr. Hans Peter van der Woude en luitenant kolonel Rob Keijzer defensieattacheé, om het schoolproject te bekijken.
Dit was meteen een gelegenheid om een kennismaking met onze eerwaarde directrice zuster Raghida El Asmar en haar woordvoerster Marie-JO El Zaïck.
Deze gesprekken zijn opgenomen door RTV-Oost en worden gebruikt voor een documentaire over onze stichting. Hoe gaaf is dat.

 school najaar 850 17school najaar 850 19school najaar 850 20

school najaar1 850 15 3school najaar1 850 15 4school najaar1 850 15 5

27 augustus 2022
Bart Timmermans is een volle week bezig op de school, om de Servers te configureren en vooral om Henry en Hagop procedures, instructie en uitleg te geven. 

07 juli 2022 
Laatste stand van zaken.
De afgelopen maanden heeft ook de school niet stil gezeten en zijn de eerste TV-schermen opgehangen.
Daarnaast heeft de school in diverse gebouwen de benodigde infra structuur voor de databekabeling aangelegd.

TV 2022 850 2TV 2022 850 school najaar 850 16

school najaar1 850 15

3 april 2022
De laatst gestuurde pallet met laatste materialen is vrijgegeven door de douane, dus we kunnen.
Na vele maanden van voorbereiding en diverse overleggen met de school is het dan eindelijk zover, vandaag gaan we met Bart Timmermans, Bartina Vader, Bert en Jeannet Kleine Schaars en ondergetekende naar Beirut.
Naast onze standaard bagage hebben we nog ongeveer aan 25 kilo ‘last moment’ materiaal bij ons.
Het was eigenlijk de bedoeling om dat met een container mee te sturen maar vanwege de wereldwijde problemen met goederenvervoer hebben we het nu zo opgelost.
Het plan voor de komende week is als volgt:
Vanuit de MER-ruimte in gebouw B gaan er 3 datakabels naar diverse gebouwen.
Één gaat er naar gebouw A, de tweede gaat naar de SER-ruimte in gebouw D, ten slotte gaat de laatste kabel naar gebouw C begane grond.
Vanuit de SER-ruimte in gebouw D, gaat er één datakabel naar gebouw C op de 2e verdieping, waar ook een switch komt. (helaas is deze kabel door boorwerkzaamheden kapot gegaan)
En de laatste datakabel komt tussen de switchen in gebouw C, te weten vanaf de 2e verdieping naar de begane grond.
Daarnaast gaan we de Main Equipment Room (MER-ruimte) in gebouw B en de Satelite Equipment Room (SER-ruimte in gebouw D inrichten.

de komende maanden zorgt de school zelf voor de aanleg van alle datakbels naar de Accesspoints.
Vanuit de MER-ruimte in gebouw B gaan er datakabels voor alle Access points op alle verdiepingen.
In gebouw A gaan er vanuit beide switchen datakabels voor alle Access Points op alle verdiepingen, daarnaast komt er databekabeling voor de vaste computers die staan bij de administratie en in de bibliotheek.
Vanuit de SER-ruimte in gebouw D gaan er datakabels naar alle Access Points en er gaan kabels naar gebouw E voor de daar geplaatste Access Points.
En als laatste gaan er vanuit de switch in gebouw C, datakabels naar alle Access Points op alle verdiepingen.

Uiteindelijk zal er bijna 600 meter glasvezelbekabeling liggen, 7,5 kilometer Cat 6 en Cat 6a datakabel, 2 stuks wifi-controllers, meer dan 170 stuks Access Points, een 2-tal Core Switchen en 3 stuks andere 19” switchen.
De school zorgt voor alle 230V voedingen die er op de diverse plekken moeten komen.

Wanneer dat klaar is, worden de diverse switchen en wifi-controllers softwarematig aan de bestaande Servers gekoppeld.
Ook plaatsen we een computer voor het beheer en onderhoud van het Wifi-netwerk in de MER-ruimte.
Deze computer wordt ook gebruikt om vanuit Nederland te kunnen communiceren met het datanetwerk, zodat er ondersteuning gegeven kan worden als daarom gevraagd wordt vanuit de school.

20 maart 2022
een pallet met daarop de glasvezelbekabeling, 3 stuks 19 inch switchen, een complete computer, +/- 40 access Points met bevestigngsbeugels, data connectoren RJ45 en divers ander materiaal.
is vandaag afgegeven op Schiphol en wordt per vrachtvliegtuig verzonden naar Rafik Hariri International Airport.
nou maar hopen dat het op tijd vrij gegeven wordt door de douane zodat wij 31 maart kunnen vertrekken.

glasvezell 850 7glasvezell 850 3

23 februari 2022
De container met daarin de hardware voor het netwerk van de school is vrijgegeven door de douane en komt aan bij de school (zie ons weblog)
Tot grote tevredenheid van de leraren en leerlingen.
De geplande werkzaamheden voor de komende maanden zien er als volgt uit:
Bart Timmermans van Sourceware gaat in de 3e week van augustus naar de school om samen met de IT-medewerkers de servers van de school opnieuw op te zetten.
Dit kan alleen in augustus gebeuren want dan is de school dicht en kan het datanetwerk uitgezet worden.

Vervolgens gaan wij (Bartina, Erik, Gerhard en ikzelf) in de eerste week van oktober terug naar de school om verder te gaan met de aanleg van het datanetwerk.
Dit gaan we uiteraard met de medewerkers ter plaatse uitvoeren, alleen zouden wij dit niet kunnen waarmaken.
Er moet een hoop gaan gebeuren, als de container op tijd is tenminste.
We hebben veel materialen klaar staan voor verzending naar de school, ruim 50 Dell Desktop computers, 5 kilometer Datakabel, 3 stuks kleine patchkasten, 40 stuks Cat 6+ Patchpanelen en 25 stuks Rangeerpanelen.
Met deze materialen kunnen we de databekabeling professioneel afmonteren en kunnen de diverse Switchen in afgesloten kasten geplaatst worden. 

11 februari 2022
Alle 4 de glasvezelkabels worden afgemonteerd en klaar gemaakt voor verzending.
dankzij mijn collega (Hakim) Abdelhakim Mourabit Ouariagli zijn alle glasvezelkabels afgelast op de LC en SC glasvezelconnectoren en daarna gemeten.

glasvezell 850 2glasvezell 850

27 november 2021
Vandaag is de container met daarin ondere andere de hardware voor de school onderweg (zie ons weblog).
Er zitten HP-core switchen, Access Points, een Patchkast, 8 stuks 65 inch TV-schermen en nog ontzettend veel andere materialen die we hard nodig hebben als we gaan installeren.

9 augustus 2021
Na ons bezoek van vandaag zijn we tijdens de gesprekken en de rondgang door de gebouwen tot het volgende plan gekomen. Het betreft in eerste instantie de levering en aanleg van de gesponserde tweedehands hardware zoals Accesspoints en computer Switchen.  Daarnaast moet er nieuw aan te leggen glasvezel bekabeling tussen de Switchen en koperbekabeling naar alle Accesspoints komen. Alle tweedehands hardware krijgen wij ter beschikking gesteld van een Universiteit. 
We zijn nu druk bezig in samenwerking met de Universiteit en de firma Sourceware om alle plannen uit te werken.
Dit houdt ondere andere in werktekeningen maken voor de bekabeling zodat er daar al begonnen kan worden met de voorbereidngen, denk aan het boren door vloeren en muren. Het inventariseren van alle benodigde apparatuur en het klaar maken voor verzending naar Libanon.

mei 2021
in het voorjaar zijn wij in samenwerking met de school aan het bekijken hoe we op korte termijn kunnen helpen met de reparatie of vervanging van het datanetwerk.
Dit datanetwerk is door de explosie zwaar beschadigd, en behoeft reparatie.
Wij zijn in samenwerking met een Universiteit en de firma Sourceware aan het onderzoeken of wij de 5 schoolgebouwen kunnen gaan voorzien van een draadloos datanetwerk door middel van Accesspoints, zodat de school weer een functionerend datanetwerk krijgt.
Met deze actie kan de school de komende jaren weer vooruit.

school 850 5 cr

 

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om onze sponsors te bedanken.
Zonder hun hulp en support was dit project nooit mogelijk geweest:


Easy-Shipping,   Sourceware,   Universiteit Utrecht,   Dr. Aletta Jacobs College,   CK Tekenbureau,   Gemeente Deventer  en de vele donaties die we mochten ontvangen.

U begrijpt dat uw donatie nog steeds zeer welkom is. NL64 INGB 0007 6493 55 tnv Actie Beirut

Siem Kersten