DONEER!        
bannerProjecten
bannerProjecten

Project ondersteuning School
Wij hebben in november 2020 een jaarlijks terugkerende subsidie mogen ontvangen van de gemeente Deventer om internationale projecten te ondersteunen.

Wij als stichting hebben daardoor een groot scholencomplex kunnen adopteren. 
Deze school (College des Soeurs des Saints Coeurs - Bauchrieh) in oost Beiroet heeft +/- 2500 leerlingen. 

IMG 20210810 WA0001

In Libanon is het onderwijs anders ingericht als bij ons, daar gaat een kind naar 1 school en doorloopt daar de kleuter, lager en het voortgezet onderwijs, na het behalen van zijn diploma kan hij mogelijk verder studeren aan een universiteit.
Deze school zelf heeft als gevolg van de explosie op 4 augustus 2020, erg veel schade opgelopen aan haar 5 schoolgebouwen een bedrag van bijna € 300.000 euro. Dat is echter niet iets waar wij als stichting de reddende hand mee kunnen bieden. 

Maar omdat volgens ons kinderen de toekomst zijn, zijn er nu juist weer veel mogelijkheden om initiatieven te kunnen ontplooien.

LOPENDE ACTIE:
wij zijn op dit moment in samenwerking met de school aan het bekijken hoe we op korte termijn kunnen helpen met de reparatie of vervanging van het datanetwerk.
Dit datanetwerk is door de explosie zwaar beschadigd, en behoeft reparatie.
Wij zijn in samenwerking met een Universiteit en de firma Sourceware aan het onderzoeken of wij de 5 schoolgebouwen kunnen gaan voorzien van een draadloos datanetwerk door middel van Accesspoints, zodat de school weer een functionerend datanetwerk krijgt.
Met deze actie kan de school de komende jaren weer vooruit.


9 augustus 2021
Na ons bezoek van vandaag zijn we tijdens de gesprekken en de rondgang door de gebouwen tot het volgende plan gekomen. Het betreft in eerste instantie de levering en aanleg van de gesponserde tweedehands hardware zoals Accesspoints en computer Switchen.  Daarnaast moet er nieuw aan te leggen glasvezel bekabeling tussen de Switchen en koperbekabeling naar alle Accesspoints komen. Alle tweedehands hardware krijgen wij ter beschikking gesteld van een Universiteit. 
We zijn nu druk bezig in samenwerking met de Universiteit en de firma Sourceware om alle plannen uit te werken.
Dit houdt ondere andere in werktekeningen maken voor de bekabeling zodat er daar al begonnen kan worden met de voorbereidngen, denk aan het boren door vloeren en muren. Het inventariseren van alle benodigde apparatuur en het klaar maken voor verzending naar Libanon.

In tweede instantie komen daar Noodstroom Accu's (UPS) bij, aangezien de stroomvoorzienig in heel Libanon zeer slecht is zijn de UPS hard nodig om het netwerk in de lucht te houden. Daarnaast krijgen we diverse grote tweedehands TV-schermen (ter vervanging van de analoge beamers). 

U begrijpt dat om alle materialen in Libanon te krijgen ook hier uw donatie zeer welkom is. NL64 INGB 0007 6493 55 tnv Actie Beirut