bannerProjecten
bannerProjecten

Als stichting hebben wij in samenwerking met Containers of Love op dit moment 34 containers met een scala aan hulpgoederen afgeleverd in Libanon.
Onderstaande kleinere projecten zijn voorzien van de door ons geleverde goederen. Met dank aan alle sponsors en vrijwilligers in Nederland en de plaatselijke vrijwilligers die de goederen in Libanon verdeeld en afgeleverd hebben.

Easy-Shipping,   Sourceware,   Universiteit Utrecht,  Medipoint,   Dr. Aletta Jacobs College,   CK TekenbureauCUC,  Gemeente Deventer  en de vele particuliere donaties die we mochten ontvangen.

U begrijpt dat uw donatie nog altijd zeer welkom is. NL64 INGB 0007 6493 55 tnv Actie Beirut 

kleine project 850 2kleine project 850
kleine project 850 3

Ziekenhuis richt nieuwe corona afdeling in:
Eitat Bekavallei Libanon, 22 januari 2022

Het openbare ziekenhuis in Eitat riep Containers of Love om hulp.
Vanwege de hoge percentages van corona besmette patiënten wilden ze graag een nieuwe corona afdeling inrichten in hun ziekenhuis.
Van ziekenhuisbedden tot medische apparatuur en benodigdheden.
 
In juli 2021 waren er al containers met verpleegbedden en medische hulpgoederen naar Beirut gestuurd door Stichting Veteranen voor Libanon.

Het ziekenhuis kon, dankzij de vrijwilligers van Containers of Love, dus direct geholpen worden met de al aanwezige voorraad medisch materiaal.
Dit alles is mogelijk gemaakt door onze sponsors in Nederland, Stichting Veteranen voor Libanon, HartingBank (Medipoint). 
Onze dank gaat uit naar al onze vrijwilligers in Nederland en Libanon.

corona 850 4corona 850 3

Levering diervoeding aan de lokale Libanese dierenwelzijnsorganisatie FOUR PAWS:
Beiroet Bauchrieh, 22 februari 2022

In oktober 2021 werden wij benaderd door FOUR PAWS Internationaal of wij wilden helpen met het sturen van 2000 kilo diervoer naar hun lokale organisatie in Beiroet.
Uiteraard wilden wij hier graag aan meewerken.
Dit resulteerde erin dat wij in november 2021 dit diervoer hebben ingeladen in onze container.
Op 22 februari 2022 heeft de lokale organisatie in Beiroet van FOUR PAWS het diervoer opgehaald en zij zorgen voor de verdere distributie binnen Libanon.

Vier Voeters (FOUR PAWS) is dé internationale organisatie voor dieren onder directe invloed van mensen, die dierenleed blootlegt, dieren in nood redt en ze beschermt. Onze visie is een wereld waarin mensen dieren met respect, empathie en begrip behandelen. 

pet foodl 850 2pet foodl 850 4pet foodl 850 6


Hulpgoederen aan het Monastery of the Cross:
Bkennaya - Beirut, 26 februari 2022

Afgelopen zomer in augustus hebben wij als Stichting VVL deze organisatie bezocht.
Wij hebben toen geconstateerd dat dit psychiatrisch ziekenhuis dringend behoefte aan hulp nodig heeft.
Vandaag hebben Georges, Henry en diverse andere vrijwilligers de verschillende hulpgoederen die afgelopen dinsdag uit de container zijn geladen, naar het Congregation des Franciscaines de la Croix du Liban
(Congregatie van de Franciscanen van het Kruis van Libanon) gebracht in Beiroet.
Deze zending bedraagt in dit geval vooral medische hulpgoederen zoals bijvoorbeeld incontinentiemateriaal.

container 850 15container 850 14 

Uitleveren goederen aan Arcenciel:
Jisr el Bacha - Beirut, 01 maart 2022

Arcenciel is een Libanese non-profit NGO, die de meest kansarme en gemarginaliseerde gemeenschappen van Libanon ondersteunt, ongeacht religie, politieke overtuiging of nationaliteit.
Ook deze organisatie hebben wij afgelopen zomer bezocht, en gevraagd of Stichting Veteranen voor Libanon iets voor ze kan betekenen.
Afgelopen week was het dan zo ver dat ook deze organisatie de hulpgoederen uitgeleverd kreeg.
Henry, Georges en diverse andere medewerkers hebben eerst de vrachtwagen volgeladen op de school en daarna 
naar de Rue John Kennedy gereden.
Daar aangekomen is alles uitgeladen en uitgedeeld aan de medewerkers van Arcenciel

Arcencielr 850 8Arcencielr 850 9arcenciel 850  

uitlevering elektrische rolstoel (foto's)