Forgetfulness
Forgetfulness is a form of freedom
Great man
The great man has two hearts – one bleeds, the second one endures
Remembrance
Remembrance is a form of meeting
Possessions
You give but little when you give of your possessions. Its when you give of yourself that you truly give
Joy of sorrow
When either your joy of your sorrow becomes great, the world becomes small
Give unasked
It is well to give when asked, but it is better to give unasked, through understanding

Financieel overzicht 2020-2021. Toelichting

Vanaf de start in 2020 tot eind 2021 is door de Stichting OVA in totaal € 26.484,80 namens de Stichting VVL aan giften, donaties en betalingen ontvangen.
In diezelfde periode is in totaal € 23.380,10 namens de Stichting VVL betaald. 

 financieel overzicht

Er zijn ook donaties in natura ontvangen waarbij de donateurs hebben aangegeven dit anoniem te willen doen om de goede verstandhouding met betrokken contacten niet te schaden.

Naast het aanbieden van vervoer(middelen) en kosteloos verzorgen van transport en opslag zijn er ook technische materialen voor het inrichten van een computernetwerk (bekabeling, computers, switchboxen, schermen, e.d.) aangeboden. Voor het inrichten van het netwerk op de school in Beiroet is dit van onschatbare waarde gebleken.

De bestuursleden van VVL en aanverwante en bijzondere vrijwilligers hebben kosteloos hun tijd geïnvesteerd en daarnaast uit eigen middelen hun reizen betaald en bijdragen gestort om alle acties tot een succes te maken.

VVL LOGO v01b 500px