Skip to main content
      
VVL_banner_03a
VVL_banner_05a
s1Overons
s2Overons
s3Overons
s4Overons

Jaarverslag 2022

Toelichting

In 2022 is door de Stichting OVA in totaal € 7.379,50 namens de Stichting VVL aan giften, donaties en betalingen ontvangen.
In diezelfde periode is in totaal € 4.889,37 namens de Stichting VVL betaald.

Schermafbeelding 2023 10 08 104938

Er zijn ook donaties in natura ontvangen van dan wel opgehaald bij de gulle gevers. 
Vaak zijn hier acties van de bestuursleden aan voorafgegaan om de betrokken organisaties te benaderen en een toelichting te geven op de doelstelling van de stichting VVL.

Naast het aanbieden van vervoer(middelen) en kosteloos verzorgen van transport en opslag zijn er, naast technische materialen voor het inrichten van een computernetwerk (bekabeling, computers, switchboxen, schermen, e.d.) ook materialen voor het inrichten van fysiopraktijken en specifieke medische apparatuur aangeboden.

De bestuursleden van VVL en aanverwante en bijzondere vrijwilligers hebben kosteloos hun tijd geïnvesteerd en daarnaast uit eigen middelen hun reizen betaald en bijdragen gestort om alle acties tot een succes te maken.

De terugkeerreizen van veteranen die door de stichting georganiseerd werden zijn volledig door de veteranen zelf betaald.

VVL LOGO v01b 500px