Skip to main content
      
VVL_banner_03a
VVL_banner_05a
s1Overons
s2Overons
s3Overons
s4Overons

ANBI registratie

Stichting VVL, Veteranen voor Libanon staat sinds 1 januari 2023 als ANBI geregistreerd.  ANBI 850
We zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een bedrijf of particulier kan een gift aan een ANBI-geregistreerde instelling onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.
Die voorwaarden zijn voor bedrijven en particuliere personen verschillend van aard en kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.


In het ANBI register staan we vermeld onder Stichting VVL, Veteranen voor Libanon, Schalkhaar.
Ons RSIN / fiscaal nummer is: 8616 93 127


Nu we ANBI-geregistreerd zijn, hoopt de Stichting Veteranen voor Libanon mogelijke schenkers aan te moedigen om een gift te overwegen.