Skip to main content
      
VVL_banner_03a
VVL_banner_05a
s1Overons
s2Overons
s3Overons
s4Overons

Beleidsplan

De stichting heeft ten doel:                    beleidsplan

  • Ondersteunen van gerichte hulpacties om steun en of goederen ter ondersteuning voor of in Libanon aan te bieden.
  • Het ondersteunen bij de voorbereiding en begeleiden van Unifil veteranen bij terugkeerreizen.
  • Het bevorderen van de vriendschapsbanden van Nederlanders met Libanon en Libanezen.
  • Het bevorderen van de kennis van de oudheidkundige rijkdom van Libanon in Nederland.
  • Libanon als land en reisbestemming promoten.

Teneinde de doelen te bereiken wil de stichting vermogen vergaren door het:
- verzamelen van subsidies en donaties,
- het ontvangen van schenkingen, erfstellingen en legaten en  
- alle andere verkrijgingen en baten
en het volledige vermogen aanwenden om Libanon en de Libanezen te ondersteunen.

Het ontvangen geld wordt uitgegeven aan:
-Verzamelen en Transporteren van materiaal en goederen voor de hulpverlening.
-Onderhoud website.
-Promotiemateriaal ten behoeve van geldinzameling.

Het bestuur richt de aanvragen om een bijdrage op alle aanwezige organisaties, zowel overheid, semioverheid als privaat. De aanvragen worden ondersteund door lokale en nationale instanties die de doelstelling van de stichting ondersteunen. (MvD, Vi) (Containers Of Love)

Via verschillende media (o.a. Facebook, WhatApp, mail) en met verschillende vormen van ondersteuning (voorbeeldbrieven, films, presentatie) worden zoveel mogelijk UNIFIL- en andere veteranen en derden ingeschakeld teneinde meer donateurs te bereiken.

De hulp is er primair op gericht om op zeer korte termijn de bevolking te helpen. Met de huidige economische situatie, de negatieve effecten van de COVID-19 pandemie, de verwoesting van veel huizen, fabrieken en meer door de ontploffing in de haven van Beiroet is er veel nodig.

Wij kennen grofweg 3 hoofdgroepen waar wij direct hulp aan willen verlenen:

  • Schoolgaande kinderen,
  • Hulpbehoevende ouderen
  • Zorg, klinieken of kleine zelfstandige zorgaanbieders.

Kinderen hebben de toekomst maar hun leerweg willen wij waar mogelijk verbeteren door het bieden specifieke hulp bijvoorbeeld op ict gebied.

De hulpbehoevende oudere is veelal op zichzelf aangewezen omdat er geen nationaal geregelde vangnetten bestaan. Vaak is hij / zij aangewezen op het eigen sociale netwerk die wij bereiken door contacten binnen de verschillende kerken.

Klinieken en kleine zorgaanbieders in Beiroet of direct omgeving zijn vaak verlegen om de juiste materialen of verbruiksartikelen, goederen die in Nederland eenvoudig te verzamelen zijn en daar het verschil kunnen maken.

De stichting wil de hulp snel en blijvend op gang brengen en voor de komende jaren door het opzetten van een landelijke netwerk om structurele subsidies te ontvangen.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 november 2022