Skip to main content
      
Forgetfulness
Forgetfulness is a form of freedom
Great man
The great man has two hearts – one bleeds, the second one endures
Remembrance
Remembrance is a form of meeting
Possessions
You give but little when you give of your possessions. Its when you give of yourself that you truly give
Joy of sorrow
When either your joy of your sorrow becomes great, the world becomes small
Give unasked
It is well to give when asked, but it is better to give unasked, through understanding

Actie voor Libanon: doneer!

Help ons helpen en doneer! ANBI 850

Wij zetten ons als stichting in voor de inwoners van Libanon die hulp het hardst nodig hebben.
Wilt u ons daarbij helpen?

Maak dan uw bijdrage over naar bankrekeningnumer

NL71 ABNA 0118 7463 91 ten name van VVL Veteranen Libanon

Uw donatie zal 100% ten goede komen aan onze doelen.

Namens de inwoners van Libanon alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!