Forgetfulness
Forgetfulness is a form of freedom
Great man
The great man has two hearts – one bleeds, the second one endures
Remembrance
Remembrance is a form of meeting
Possessions
You give but little when you give of your possessions. Its when you give of yourself that you truly give
Joy of sorrow
When either your joy of your sorrow becomes great, the world becomes small
Give unasked
It is well to give when asked, but it is better to give unasked, through understanding

Wilt u bijdragen aan deze actie?

Maak dan graag uw bijdrage over naar bankrekeningnumer

NL64 INGB 0007 6493 55  

ten name van

Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten
ovv 'Actie Beirut'

 

Uw donatie zal vanuit de stichting worden overgedragen aan Stichting VVL, Veteranen voor Libanon, die op haar beurt ervoor zal zorgdragen dat de gelden rechtstreeks ten goede komen aan de getroffenen in Beirut.

Namens de inwoners van Beirut: alvast hartelijk dank!