Forgetfulness
Forgetfulness is a form of freedom
Great man
The great man has two hearts – one bleeds, the second one endures
Remembrance
Remembrance is a form of meeting
Possessions
You give but little when you give of your possessions. Its when you give of yourself that you truly give
Joy of sorrow
When either your joy of your sorrow becomes great, the world becomes small
Give unasked
It is well to give when asked, but it is better to give unasked, through understanding

Algemene Voorwaarden Webwinkel:

Artikel 1.
Stichting Veteranen voor Libanon, eigenaar van deze website en exploitant van de bijbehorende webwinkel, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80498361.
Artikel 2.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij u ons daarvoor expliciet toestemming heeft verleend, dan wel de Nederlandse wet ons daartoe zou verplichten.
Artikel 3.
Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.
Artikel 4.
Na ontvangst van de betaling verzorgen wij zo spoedig mogelijk de verzending.
Artikel 5.
Mocht het bestelde artikel niet op voorraad zijn, dan laten wij u zo spoedig mogelijk weten wanneer het artikel weer beschikbaar is.
Artikel 6.
Retourneren van artikelen is alleen in overleg mogelijk.


Reglement Sponsorloterij VVL-Veteranenreis:
In dit reglement wordt de praktische gang van zaken vastgelegd met betrekking tot de loterij.

1. De Stichting Veteranen voor Libanon, nader te noemen als stichting VVL, organiseert de loterij.
2. De opbrengst komt ten goede aan de projecten en verdere hulpacties van de stichting VVL.
3. Op 25 mei 2022 is door de Kansspelautoriteit de kansspelvergunning verleend voor de uitvoering van de loterij welke is geregistreerd onder nummer: OV/156408-2022.
4. De deelname aan de loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.
5. Degene die deelneemt aan de loterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement. Een exemplaar van dit reglement, in zijn geldende vorm, is te vinden op https://veteranenvoorlibanon.nl
6. Stichting VVL is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.
7. De namen van de deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.
8. De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat stichting VVL beschikt over de juiste naam, adresgegevens en telefoonnummer.
9. De trekkingen vinden plaats op 16 september om 18.00 uur te Deventer.
10. Voor de prijzen wordt verwezen naar hetgeen vermeld staat op het lot alsmede naar de
website https://veteranenvoorlibanon.nl   
11. De trekkingen worden verricht door notaris J.H. Brummelhuis te Deventer.
12. De verloting kent maximaal 1500 loten.
13. De loten kosten € 20,- per stuk en dienen contant of via een QR code te worden voldaan bij afname of door dit bedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL95RABO 0146  2226 44 T.n.v. SRJ Kleine Schaars    O.v.v. Sponsorloterij VVL, naam, adres en telefoonnummer.
14. De loten zullen op nummer en naam worden geregistreerd.
15. De trekking zal worden gedaan uit alle verkochte en betaalde loten.
16. Deelnemers met winnende loten, ontvangen binnen een week na de trekking telefonisch bericht. Wanneer de winnaar binnen deze week niet bereikbaar is op het opgegeven telefoonnummer treedt regel 24 in werking.
17. Bij de trekking dingen alle loten mee naar de beschikbare prijzen. In deze trekkingen kan op één lot niet meer dan één prijs vallen.
18.
De prijzen worden beschikbaar gesteld respectievelijk overhandigd op vertoon van het winnende lot.
19. De uitslag van de trekkingen zal binnen een week na trekking worden gepubliceerd op de website: https://veteranenvoorlibanon.nl, onder vermelding van de winnende lotnummers.
20.
Prijzen kunnen niet worden geruild en zijn niet inwisselbaar voor geld.
21.
Stichting VVL is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de uitgifte van prijzen.
22.
Op de prijzen moet kansspelbelasting worden afgedragen. De kansspelbelasting zal door stichting VVL worden betaald.  
23. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
24. Op 16 september 2023 vervalt de geldigheid van alle loten en kunnen deelnemers geen aanspraak meer maken op de prijzen. Prijzen die niet voor 16 september 2023 zijn opgeëist, vervallen aan de stichting VVL. De prijs is vanaf 16 september 2023 maximaal twee jaar geldig en alleen inwisselbaar voor deelname aan de reis.
25. De prijs is niet inwisselbaar voor geld. Wel kan de veteranenreis ingewisseld worden voor een (nog te plannen) cultuur reis naar Libanon.
26. Winnaars dienen zelf voor de geldige reisdocumenten te zorgen, zoals een geldig paspoort. Deze mag niet voorzien zijn van in-reis stempels van Israël. De benodigde documenten die in Libanon zelf nodig zijn worden door de organisatie geregeld. U krijgt een standaard vliegticket economy class. Mocht u voor meer bagage kiezen dan komen de kosten daarvan voor uw eigen rekening. Bij kosten van deze volledig verzorgde reis zijn uitgaven voor bijvoorbeeld souvenirs, versnaperingen en of alcoholische dranken voor uw eigen rekening. Wel zijn alle maaltijden inbegrepen.
27. De bestuursleden van de stichting VVL zijn uitgesloten van deelname.
28. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van stichting VVL.
29. Het bestuur van stichting VVL is gerechtigd een trekking uit te stellen, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website https://veteranenvoorlibanon.nl met vermelding van de nieuwe datum van trekking.
30. Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing.